Вашия приятел кокера
След отбиване до 6 месеца по 3 пъти дневно, а след това по 2 пъти дневно. Нежелателно е да се хранят с хранителни отпадъци!

Да се спазват количествата храна според фирмата производител.